Vyhľadávanie

Mapa

Online

Práve tu je 76 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Štatistika

Počet návštev článkov
769490

Prihlásenie

 
Obchodný informačný systém iKelp Predajca je medzi zákazníkmi veľmi obľúbený nástroj na evidenciu skladového hospodárstva, sledovanie a riadenie obchodných vzťahov, pokladničné systémy a mnohé ďalšie špecifické možnosti. Tieto riešenia si získali dôveru veľkého množstva spokojných užívateľov. Unikátnym riešením je využívanie cloudových služieb v rámci skladového, ale aj pokladničného SW, čo je nesporným nástrojom na znižovanie nákladov v zabezpečení nákupu a údržby hardvéru riešiaceho sieťové aplikácie. Nestrácajte čas a vymeňte váš starý systém za riešenie iKelp Predajca už dnes.
 
 
 
 
 
 
 Hlavné parametre SW iKelp Predajca:
 - prijateľné cenové parametre
 - jednoduché a intuitívne ovládanie
 - podpora širokého spektra periférií ako napr.
   snímače čiarových kódov, RFID, digitálne váhy,
   eKasa tlačiarne Portos, EFox, snímače kariet, a pod.
 - široký rozsah funkcií a modulárne riešenie doplnkov
 - lokálne, sieťové a cloudové riešenia
 - odborná podpora a komplexné návody na webe
 - určenie: maloobchod, veľkoobchod, distribúcie,
   servisné organizácie, reštauračné, hotelové a
   gastro zariadenia
 - možnosť tlače FA a DL na bonovacej tlačiarni
 - podporovaný hardvér: eKasa tlačiarne EURO EFox
                                          CHDU Portos
 
Option moduly iKelp Predajca:
1., Modul iKelp POS Pokladňa
 - modul umožňujúci predaj cez dotykové POS Systémy
   s prepojením na eKasa tlačiarne PORTOS, alebo EFox,
 - prehľadné a intuitívne ovládanie pri ktorom nie sú
   nutné veľké časové a finančné investície do
   zaškolenia obsluhy, vychádzajúce z ovládania
   klasických pokladní, takže oblsuha zariadenia nemá
   pocit, že pracuje s POS Systémom
 - široké spektrum pripojiteľných periférií: snímače
   čiar. kódov, viacerých váh, RFID atď.
 
 
 
 
 
2., Modul iKelp Cloud
 - informačný systém prevádzkovaný v dátovom centre,
   kde na strane klienta je aplikácia iba zobrazovaná,
   čo prináša úsporu nákladov vo viacerých oblastiach:
 - nulová investícia za kúpu vlastného výkonného
   servera, za ktorého prevádzku, údržbu a opravy je
   nutné platiť
 - zálohovanie dát a spotreba energií je na strane
   centra
 - nulové investície do SW licencií OS, alebo IS 
 - dátové centrum je vybavené špičkovou informačnou
   technológiou s vysokou mierou zabezpečenia
 - ukladanie dát na viacero nezávislých diskov súčasne
 - redunancia jednotlivých komponentov servera
- aplikácia používa tzv. RDP protokol od verzie WinXP,
   čo umožňuje prácu aj na tabletoch, mobil phone a pod.
 - prístup  k aplikácií " odkiaľkoľvek" kde je net
 
 
 
 
 
3., Modul iKelp Kreditný a bonusový systém
 - tento modul umožňuje vytvárať a udržiavať
    obojstranne výhodný obchodný vzťah s Vašími
    zákazníkmi
 - sledovanie odberov, vytváranie cenníkov na
    mieru
 - dobíjanie kreditu a následného čerpania
 - systém odmeňovania za využívanie vašich služieb
   príp. nákupu tovaru formou pripočítavania
   " bodov " a následného čerpania formou zľavy,
   darčekov, zliav a pod.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4., Modul iKelp Výkaz alkoholu
 - aplikácia zabezpečuje evidenciu a výkazy príjmov,
   výdajov a stavu zásob liehu v spotrebiteľských
   baleniach podľa zákona č. 105/2004 Z.z. o 
   spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení
   zákona č. 467/2002 Z.z. o výrobe a uvádzaní liehu
   na trh v znení zákona č. 211/2003 Z.z. v znení
   neskorších  predpisov
 - inventarizácia zásob liehu v spotrebiteľských
   baleniach
 - denná evidencia spotrebiteľských balení
 - podklady pre elektronické oznamovanie údajov
 - rozlíšovanie držiteľov Povolenie na predaj vs
   Oprávnenie na distribúciu