Aké doklady je nutné doložiť k žiadosti o leasing?
 • do 5.000,- €: výpis z Obchodného registra nie starší ako 6 mesiacov a kópiu OP štatutára
 • od 5.000,- € do 7.500,- € : výpis z Obchodného registra nie starší ako 6 mesiacov a kópiu OP štatutára, informácia o obrate za posledné dva roky (nie účtovné doklady)
 • nad 7.500,- €: výpis z Obchodného registra nie starší ako 6 mesiacov, kópiu OP štaturára, účtovné výkazy za posledné 2 roky (výkaz ziskov a strát, súvaha u firiem, resp. výkaz o majetku a záväzkoch, výkaz o príjmoch a výdajoch u živnostníkov)
 
 
  Aký je rozdiel medzi Finančným a Classic leasingom?
 • Finančný leasing sa uzatvára na obdobie minimálne 30 mesiacov a je určený pre zákazníkov, ktorí si po uplynutí doby leasingu chcú zariadenia odkúpiť za vopred dohodnutú cenu 50,- €
 • Classic leasing je určený zákazníkom, ktorí si uvedomujú potrebu investovať do techniky v pravidelných intervaloch, pričom po skončení leasingu nechcú mať s použitou a morálne zastaralou technikou žiadne starosti. Výška splátky je tu nižšia ako pri finančnom leasingu a dĺžka splácania začína už na hodnote 6 mesiacov
 
 
  Ako sa účtovne prejavuje rozdiel medzi Finančným a Classic leasingom?
 • pri Finančnom leasingu si zákazník predmet leasingu zaraďuje do svojho majetku a počas celej doby splácania ho účtovne a daňovo odpisuje
 • pri Classic leasingu si zákazník splátky účtuje ako jednoduchú účtovnú položku prevádzkových nákladov
 
 
  Aká sa vyžaduje akontácia?
 • štandardne sa žiadna akontácia nevyžaduje, ale na požiadanie zákazníka je možnosť do 40% z obstarávacej ceny
 
  Aká je RPMN?
 • keďže RPMN sa udáva pri úverových produktoch pre spotrebiteľa podľa Zákona o spotrebiteľských úveroch tento údaj nevyčíslujem
 
 
  Aká je odkupná cena pri Classic leasingu?
 • jedná sa o zostatkovú, trhovú cenu, ktorú nie je možné vyčísliť pri podpise zmluvy, nakoľko sa odvíja od mnohých faktorov, ale v rámci ponuky je uvedená a začína na 7% obstarávacej ceny
 
 
  Je nutné poistiť predmet leasingu?
 • každý predmet leasingu je nutné poistiť buď prostredníctvom leasingovej spoločnosti, alebo je možné predmet leasingu poistiť vlastnými prostriedkami, ktoré však musia byť vynkulované v prospech GRENKE Leasing
 • doba na predloženie vinkulácie je 3 týždne
 

Online

Práve tu je 137 hostí a žiadni členovia on-line

Štatistika

 • Počet návštev článkov 914847