Comscale4 small

Softvér ComScale4 od spoločnosti WIPOTEC OCS vám poskytuje prístup ku všetkým používaným inšpekčným systémom - bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú, na všetkých miestach a v reálnom čase. ComScale4 umožňuje sledovať a optimalizovať vašu výrobu z pohľadu inšpekčných sytémov tým, že spracováva všetky údaje, ktoré vzniknú počas kontroly, generuje správy a štatistiky, zostavuje analýzy a archivuje pre vás všetky zaujimavé dáta. ComScale4 vám poskytne potrebné informácie pre optimalizovanú a efektívnu výrobu.

 

 
Informačné centrum ComScale4
wipotec ocs info center
 • kompilácia najdôležitejších dát a informácií
 • prehľad výroby a stav zariadenia v reálnom čase
 • prehľad o celkovej efektívnosti zariadení (OEE) 
 • proaktívne riadenie s cieľom maximalizovať prevádzkový čas
 • rôzne rozsahy informácií v závislosti od úrovne oprávnení a hierarchie
 
 
Archivácia údajov ComScale4
wipotec ocs data archiving
 • dáta sú ukladané tak, aby bolo možné porovnanie výrobných údajov z minulosti zo súčasnými výkonmi
 • výsledky štatistík možno presne určiť pomocou výkonných kritérií dotazov
 • rozsiahle prehľady na základe rôznych štruktúr ako napr. väčšie/menšie, rovné/nerovné atď.
 • možnosť exportu do nadradených IS formou súborov ako napr. xml, csv
 
 
Výroba ComScale4
wipotec ocs production
 • mapovanie výrobnej štruktúry podniku vo forme jednotlivých prevádzkových jednotiek vo viacrozmernej hierarchii
 • reálna ilustrácia spoločnosti v spojení s relevantnými údajmi pre rozhodovanie o výrobnom výkone 
 • prehľady o všetkých výrobných detailoch a nastaveniach používaných zariadení
 
 
 
Správa produktov ComScale4
wipotec ocs article managment
 • centrálne riadenie výrobných špecifikácií a príkazov
 • priraďovanie množstva parametrov vr. fotografií produktov
 • limitné hodnoty pre vážené položky, 
 • limitné hodnoty pre dĺžku v smere kontroly 
 • výrobný výkon produktu
 
 
Riadenie úloh ComScale4
wipotec ocs tasks
 • plánovanie a podpora výroby  pomocou jedinečných, alebo opakujúcich sa úloh
 • zastavenie zariadenia
 • e-mail príp. správa pre obsluhu na zariadenie
 • odber vzoriek
 • zmena produktov
 • kontrola štatistík a atribútov 
 • spustenie časových štatistík
 
 
Alarmy a udalosti ComScale4
wipotec ocs alarms
 • jednoduchá užívateľská definícia
 • sledovanie jednotlivých zariadení príp. celých systémov
 • sledovanie výroby a odhaľovanie systematických porúch pomáha eliminovať prestoje
 • automatické hlásenie všetkých výrobných odchýliek
 • optimalizácia množstiev 
 • sledovanie priemerných hodnôt
 • správa úrovní alarmu vr. signálnych majákov
 • hlásenie o spustených alarmoch na prednastavené mailové účty PC, alebo iné zariadenia
 
 
Kontrola kvality pomocou testovacích plánov ComScale4
wipotec ocs quality control
 • zabezpečenie kvality sledovaných procesov
 • kontrola etikety, umiestnenie, kvalita tlače, minimálnej trvanlivosti
 • všetky charakteristiky testu sú uložené ako jeden súbor
 • užívateľsky definované kritéria náhodných odberov vzoriek vo forme plánov testov na výrobok
 • pri naplánovanej kontrole kvality obdrží operátor príslušnú správu a vykoná test podľa zadanej špecifikácie
 
 
Konfigurácia ComScale4
wipotec ocs configuration
 • nastavenie jazykových sád
 • parametre zariadení
 • výrobné štruktúry s podrobnosťami o nastavení zariadenia a definícií produktu
 • nastavenie časových štatistík a zmien
 • správa dát o používateľoch vr. oprávnení
 • nastavenie elektronického podpisu vr. potvrdenia akcie heslom
 
 
Dostupné programové licencie:  
 
1., Start 2., Basic  3., Standard 
 • počet užívateľov: 5
 • počet zariadení: 2
 • server zariadení: 1
 • informačné centrum
 • výroba
 • archivácia
 • počet užívateľov: 5
 • počet zariadení: 5
 • server zariadenia: 1
 • informačné centrum
 • výroba
 • archivácia 
 • počet užívateľov: 10
 • počet zariadení: 10
 • server zariadení: 2
 • informačné centrum
 • výroba
 • archivácia
 • správa produktov 
4., Professional 5., Enterprise   
 • počet užívateľov: 20
 • počet zariadení: 25
 • server zariadení: 10
 • informačné centrum
 • výroba
 • archivácia
 • správa produktov
 • alarmy a úlohy
 • úprava zostáv
 • počet užívateľov: 100
 • počet zariadení: 100
 • server zariadení: 50
 • informačné centrum
 • výroba
 • archivácia
 • správa produktov
 • alarmy a úlohy
 • úprava zostáv
 • elektronický podpis
 • užívateľské úlohy
 • kontrola kvality
 
 
 
wipotec ocs comscale4 graf

Online

Práve tu je 493 hostí a žiadni členovia on-line

Štatistika

 • Počet návštev článkov 887870