• váhy: plošinové, podlahové, visuté, paletové, nástenné 
 • kompaktné váhy
 • počítacie váhy a počítacie zostavy
 • lekárske a veterinárne váhy
 • vážiace systémy: nákup, sklady, expedícia, miešareň, dávkovanie, kontrola, označovanie
 • kompatibilta so systémami NETTOControl
wipotec ocs logo 
 • dynamické vážiace a kontrolné systémy - food / industry
 • dynamické vážiace a kontrolné systémy - health care / pharma
 • dynamické vážiace a kontrolné systémy - tires, mail & logistics
 • identifikácia a dosledovateľnosť výrobkov - Track & Trace
 • vysoko flexibilný systém kontroly kvality -  TQS (Traceable System Quality)
 • metal detektory
 • röntgenové inšpekčné systémy - X-ray Systems
 • optické inšpekčné systémy - Vision Systems
 
netto logo 
 • kontrolné, označovacie a vážiace systémy 
 • dávkovacie systémy jedno príp. viackomponentné
 • systémy pre nákup
 • skladové systémy
 • riadená expedícia
 • štatistická kontrola hmotnosti
 • kompatiblita so systémom NETTOControl
digi europe teraoka logo
 
 • váhy: obchodné, kontrolné, plošinové, expedičné
 • obchodné etiketovacie váhy
 • bezobalový predaj
 • elektronické cenovky
 • počítacie váhy
 • priemyslové etiketovacie váhy
 • vážiace a etiketovacie automaty
 • snímače čiarových kódov (imager) s integrovanou váhou
 • baličky
 
bizerba logo 
 • váhy: obchodné, etiketovacie, priemyslové
 • počítacie váhy
 • presné váhy
 • vážiace a etiketovacie automaty
 • kontrolné vážiace automaty
 • vážiace systémy
vibra shinko denshi logo
 
 • laboratórne presné váhy
 • analytické váhy
 • počítacie váhy
 • presné plošinové váhy
 • zlatnícke váhy
 • presné váhy do výbušného (Ex) prostredia
 
 
 • plošinové váhy
 • kompaktné váhy
ohaus logo new
 • presné laboratórne váhy
 • analytické váhy
 • zlatnícke váhy
 • kompaktné váhy
 • váhy: plošinové, podlahové, paletové
 • váhy na balíky pre prepravné spoločnosti
 • počítacie váhy 
 
 
mettler toledo logo 2022
 
 • obchodné váhy s výpočtom ceny
 
 • počítacie váhy
 • kontrolné, technologické váhy
excell logo new
 
 • počítacie kompaktné váhy

Online

We have 179 guests and no members online

Štatistika

 • Articles View Hits 932378