Prečo nakupovať na leasing:
 • vybavenie leasingu je z časového hľadiska jednoduchšie ako vybavenie úveru
 • do 7.500,- € bez účtovných výkazov
 • keďže je možná už 0%-ná akontácia, umožňuje pokryť náklady na investície
  až do 100% z cudzích zdrojov, šetrí likvidné prostriedky podnikateľa, úhrady sú pravidelné konštantné, zvyšné finančné prostriedky môže podnikateľ využiť na iné účely t. z. neviaže prevádzkový kapitál
 • leasingové financovanie pôsobí priaznivo na peňažný tok firmy a zjednodušuje daňové a účtovné postupy
 • rýchlejšie premietnutie obstarávacej ceny do nákladov pri Finančnom leasingu - odpis za 3 roky namiesto 4 rokov
 • pri Classic leasingu idú splátky do nákladov v plnej výške bez ohľadu na dĺžku trvania leasingu
 • zariadenie zarába v priebehu splácania na pokrytie svojej obstarávacej ceny
 
Komu je leasing určený:
 • podnikateľom (právnické aj fyzické osoby, mestá, obce, školy, neziskové organizácie), ktorí pôsobia na trhu viac ako jeden rok
 
Leasingové produkty
 
CLASSIC Leasing
 • doba trvania 6 - 60 mesiacov
 • minimálna obstarávacia cena 500,- € bez DPH,
 • tento produkt je určený pre podnikateľov, ktorí si uvedomujú, že v dnešnej dobe rýchleho, morálneho zastarania výpočtovej a kancelárskej techniky je nutné investovať do nových, moderných zariadení v pravidelných intervaloch za účelom zachovania náskoku pred konkurenciou a zároveň nechcú mať starosti s nákladnou recykláciou. Zákazník, ktorý aj napriek tomu si môže zariadenie po skončení leasingu odkúpiť
 • splátky sa účtujú ako jednoduchá nákladová položka
 
 
FINANČNÝ Leasing
 • doba trvania 30 - 72 mesiacov
 • minimálna obstarávacia cena 500,- €
 • tento produkt je určený podnikateľom, ktorí nemajú potrebnú hotovosť, alebo chcú svoje voľné prostriedky investovať radšej do predmetu svojho podnikania, chcú si zaobstarať moderné vybavenie firmy so zámerom po uplynutí obdobia leasingu túto techniku odkúpiť do vlastníctva firmy za vopred dohodnutú cenu
 • odkupná cena je dohodnutá pri podpise zmluvy a činí 50,-€
 • predmet leasingu sa zaraďuje do majetku firmy a počas celého obdobia leasingu ho daňovo a účtovne odpisuje
 

Online

We have 110 guests and no members online

Štatistika

 • Articles View Hits 932348